Du er her

Olivia Assistanse fusjonerer med AssisterMeg 1. mai 2021

Olivia Assistanse når en ny milepæl i dag 1.mai 2021, når vi nå fusjonerer med vårt søsterselskap AssisterMeg AS. 

Olivia Assistanses historie 
Olivia Assistanse har hatt en spennende utvikling og opplevd stor vekst siden oppstarten i 2016. Vår kjerneverdi var da og er fremdeles likeverdig inkludering og reell brukerstyring for våre kunder. Vi brenner for BPA som et viktig verktøy for likestilling som gir mulighet til å delta aktivt i samfunn- og familieliv for mennesker med ulike funksjonshindringer. Brukerstyring betyr at våre kunder selv beslutter hvem som skal være deres assistent, hva assistenten skal gjøre, hvordan arbeidsoppgavene skal utføres samt hvor og når assistansen skal gis. Den som har assistanse er ekspert på eget liv og er derfor arbeidsleder for sin assistanseordning selv eller gjennom en nærstående. Det gir frihet til å leve livet slik man ønsker. 

Da vi startet Olivia Assistanse i 2016, var det med et mål om å bygge et BPA-konsept basert på beste praksis. Teamet i administrasjonen hadde bred erfaring enten som assistent, arbeidsleder eller fra andre BPA-selskaper. Vi ville skape et selskap som var til for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelse, med et BPA-konsept basert på et tydelig verdigrunnlag og prinsipp for brukerstyring.

Takket være tilliten fra våre kunder som har gitt oss gode innspill og tilbakemeldinger, dedikerte assistenter og engasjerte medarbeidere i administrasjonen, har vi vokst fra to ansatte i 2016 til et solid selskap med mer enn 250 ansatte og 45 kunder i 2021. 

Nå styrker vi BPA-tilbudet
For å ytterligere styrke satsingen på BPA fusjonerer vi 1. mai med vårt søsterselskap AssisterMeg. AssisterMeg har levert BPA siden 2006 i Norge med lang og bred erfaring innen BPA og avlastning. Det nye selskapet vil bygge videre på ressurser, kompetanse og beste praksis fra begge selskaper. Vi møtes i et stort felles engasjement for å tilrettelegge for den beste BPA-tjenesten til våre kunder med et utgangspunkt i retten alle har til styring i eget liv. Et nytt kapittel åpnes nå med AssisterMeg og vi gleder oss til fortsettelsen med et styrket team, nye kollegaer og enda bedre forutsetninger for å gi det beste tilbudet til våre kunder.

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse og er en del av kommunens tjenestetilbud til mennesker med funksjonshindringer. Vi leverer BPA på vegne av kommunen. Brukerstyrt vil si at den som har et vedtak om assistanse (vedtakseier) selv styrer sin assistanse, enten ved å være arbeidsleder for sine assistenter selv, eller gjennom en nærstående som bistår med arbeidslederrollen. Personlig vil si at det ansettes assistenter til hver enkelt BPA-ordning. Assistanse innebærer at personlige assistenter gir praktisk bistand i dagliglivet, på reiser og ferie basert på arbeidsleders instrukser, og behøver derfor ingen særskilt fagkompetanse.