Du er her

Styre BPA via verge

"Ja, BPA krever mer innsats fra meg som far, men sønnen min har fått et mye bedre liv. Han eier sin leilighet,
han har bil, kan reise på hyttetur og ha fest med venner."

– Far til sønn med BPA

Ikke alle kan lede assistansen på egenhånd. Dette gjelder for barn og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Likevel er det fullt mulig å ha BPA. Da styres assistansen gjennom den som er oppnevnt som verge.

Som verge i en BPA har du et overordnet ansvar for beslutninger om organisering og innhold i assistansen. Det er derfor helt avgjørende at vergen kjenner godt den som skal ha assistansen. Du kan påta deg rollen som arbeidsleder for assistansen selv, eller beslutte om hvem som skal inneha denne rollen.

Vergen velger hvem som skal ansettes som assistenter sammen med den som har assistansebehovet. Du er også sentral i den individuelle opplæringen i assistansen.

Olivia Assistanse er leverandør og arbeidsgiver for assistentene. Vi legger vergens beslutninger til grunn og bistår i alle faser av etablering og organisering av assistansen gjennom et tett samarbeid. Vi legger vekt på tilgjengelighet og kort responstid.

 

 

Når du velger assistanse hos Olivia Assistanse får du:

 • Obligatorisk opplæring i å være arbeidsleder.
 • Støtte til å rekruttere, ansette og lede assistenter.
 • Obligatorisk opplæring for assistenter.
 • Vi dekker flere personal – og assistentkostnader som påløper i assistansen.
 • Månedlige rapporter på timebruk.
 • Gode vikarløsninger.
 • Gode lønns – og ansettelsesvilkår for assistenter.
 • Dedikerte og kompetente rådgivere hos Olivia Personlig Assistanse.
 • Døgnåpen telefon for råd og veiledning.
 • Årlig samling for arbeidsledere.

 

 

Om vergemål:

 • Verge er en person som har lovmessig rett og plikt til å bistå en annen person i å ta beslutninger i dennes/eget liv.
 • For barn under 18 år har foreldre automatisk vergerollen.
 • Etter fylte 18 år kan man søke fylkesmannen om å få oppnevnt en verge.
 • Det er helt sentralt at vergen kjenner godt den de skal bistå. Vergen er en rettsikkerhetsgaranti for den som ikke kan fullt ut ivareta sin egen handleevne.
 • Verge søker f.eks. om BPA, beslutter hvem som skal ha arbeidsledelsen i en BPA og valg av assistenter.

Hvem passer BPA for?

Personer som har behov for assistanse på grunn av en funksjonshindring, uavhengig av alder eller hvor mye assistanse det er behov for. BPA passer like godt for personer med kognitive som fysiske funksjonshindringer.

Hvordan du søker

Du søker om å få BPA-tjenester med en skriftlig søknad til din kommune. I søknaden er det viktig at du dokumenterer grundig ditt assistansebehov. Kommunen skal så gi deg et skriftlig svar (vedtak) med innvilgelse eller avslag på søknaden.

Når du har fått vedtak om BPA fra kommunen

Dersom du har fått et BPA-vedtak som dekker assistansebehovet ditt, velger du blant leverandører som kommunen din har godkjent. Mange kommuner har innvilget konsesjon til et antall leverandører – og i andre kommuner kan du velge fritt. Det er kommunen som dekker kostnadene for BPA