Du er her

Styre BPA selv

Med BPA styrer du din egen assistanseordning og har arbeidsledelsen for assistentene. Det å være arbeidsleder krever en innsats fra deg, men du vil oppleve at det er en god investering. Med BPA får du større fleksibilitet og frihet i livet ditt. Å styre assistansen selv innebærer at du velger hvem som skal være dine assistenter og gir opplæring i hva de skal gjøre. Du bestemmer når og hvor assistansen skal gjennomføres, innen rammene av ditt vedtak fra kommunen.

Olivia  Assistanse er leverandør og arbeidsgiver for assistentene. Vi bistår deg i alle faser av etablering og gjennomføring av assistansen. Du får opplæring og løpende oppfølging av en dedikert rådgiver i blant annet rekruttering, ledelse av assistansen og det å skape gode arbeidsforhold. Vi legger vekt på tilgjengelighet og kort responstid for deg.

 

Når du velger assistanse hos Olivia Assistanse får du:

  • Obligatorisk opplæring i å være arbeidsleder.
  • Støtte til å rekruttere, ansette og lede assistenter.
  • Obligatorisk opplæring for assistenter.
  • Vi dekker flere personal – og assistentkostnader som påløper i assistansen.
  • Månedlige rapporter på timebruk.
  • Gode vikarløsninger.
  • Gode lønns – og ansettelsesvilkår for assistenter.
  • Dedikerte og kompetente rådgivere hos Olivia Personlig Assistanse.
  • Døgnåpen telefon for råd og veiledning.
  • Årlig samling for arbeidsledere.

 

Hvem passer BPA for?

Personer som har behov for assistanse på grunn av en funksjonshindring, uavhengig av alder eller hvor mye assistanse det er behov for. BPA passer like godt for personer med kognitive som fysiske funksjonshindringer.

Hvordan du søker

Du søker om å få BPA-tjenester med en skriftlig søknad til din kommune. I søknaden er det viktig at du dokumenterer grundig ditt assistansebehov. Kommunen skal så gi deg et skriftlig svar (vedtak) med innvilgelse eller avslag på søknaden.

Når du har fått vedtak om BPA fra kommunen

Dersom du har fått et BPA-vedtak som dekker assistansebehovet ditt, velger du blant leverandører som kommunen din har godkjent. Mange kommuner har innvilget konsesjon til et antall leverandører – og i andre kommuner kan du velge fritt. Det er kommunen som dekker kostnadene for BPA