Du er her

BPA for barn

"Assistansen hjelper gutten min med å være en tenåring i familien. Og vi foreldre får være sammen med ham i en mer normal setting. Det er ikke snakk om å gi fra meg ham til noen – det er snakk om å støtte hans integritet i familien og opprettholde de alminnelige rollene. Jeg vil først og fremst være mammaen hans."

– Mor til tenåring med BPA

BPA er en god løsning for barn med funksjonsnedsettelse som har behov for assistanse i det daglige. Med BPA kan tenåringen i familien dra på trening, kino, konsert eller i bursdag med venner uten mor eller far. Foreldre kan avlastes i ulike mer-oppgaver funksjonsnedsettelser kan gi. Når familien skal på tur, eller på besøk, kan assistansen bistå. BPA er et hjelpemiddel for å opprettholde alminnelige roller i familien.

Med BPA til barn er det foreldrene som har arbeidsledelsen i assistansen. Deler av arbeidslederoppgavene kan delegeres til en lojal og erfaren assistent.

Vi har god erfaring med BPA til barn og vil rådgi og støtte deg hele veien fra ansettelse, opplæring til arbeidsledelsen i din BPA-ordning.
 

 

Når du velger assistanse hos Olivia Assistanse får du:

 • Obligatorisk opplæring i å være arbeidsleder.
 • Støtte til å rekruttere, ansette og lede assistenter.
 • Obligatorisk opplæring for assistenter.
 • Vi dekker flere personal – og assistentkostnader som påløper i assistansen.
 • Månedlige rapporter på timebruk.
 • Gode vikarløsninger.
 • Gode lønns – og ansettelsesvilkår for assistenter.
 • Dedikerte og kompetente rådgivere hos Olivia Personlig Assistanse.
 • Døgnåpen telefon for råd og veiledning.
 • Årlig samling for arbeidsledere.

 

 

Om vergemål:

 • Verge er en person som har lovmessig rett og plikt til å bistå en annen person i å ta beslutninger i dennes/eget liv.
 • For barn under 18 år har foreldre automatisk vergerollen.
 • Etter fylte 18 år kan man søke fylkesmannen om å få oppnevnt en verge.
 • Det er helt sentralt at vergen kjenner godt den de skal bistå. Vergen er en rettsikkerhetsgaranti for den som ikke kan fullt ut ivareta sin egen handleevne.
 • Verge søker f.eks. om BPA, beslutter hvem som skal ha arbeidsledelsen i en BPA og valg av assistenter.

Hvem passer BPA for?

Personer som har behov for assistanse på grunn av en funksjonshindring, uavhengig av alder eller hvor mye assistanse det er behov for. BPA passer like godt for personer med kognitive som fysiske funksjonshindringer.

Hvordan du søker

Du søker om å få BPA-tjenester med en skriftlig søknad til din kommune. I søknaden er det viktig at du dokumenterer grundig ditt assistansebehov. Kommunen skal så gi deg et skriftlig svar (vedtak) med innvilgelse eller avslag på søknaden.

Når du har fått vedtak om BPA fra kommunen

Dersom du har fått et BPA-vedtak som dekker assistansebehovet ditt, velger du blant leverandører som kommunen din har godkjent. Mange kommuner har innvilget konsesjon til et antall leverandører – og i andre kommuner kan du velge fritt. Det er kommunen som dekker kostnadene for BPA