Du er her

Bli Assistent

Som personlig assistent hos oss får du gode arbeidsbetingelser, en spennende,
variert arbeidsdag og blir del av et godt arbeidsmiljø.

Å være personlig assistent handler om å assistere et annet menneske med å gjennomføre praktiske gjøremål, delta i aktiviteter og sosiale sammenhenger. Du kan også være tolk eller formidler på vegne av den som mottar assistansen. Som assistent bidrar du til at den du assisterer får større mulighet til å gjøre det han/hun har lyst til.

Du trenger ikke en spesifikk utdannelse for å søke på eller ha jobb som assistent. Personlig egnethet og engasjement for arbeidet er viktige egenskaper.

Du får obligatorisk opplæring som assistent, i tillegg til individuell opplæring i selve assistansen. I Olivia Assistanse legger vi vekt på at assistenter har en grunnleggende respekt for personen med assistansebehov. Du er pålitelig, ansvarsfull, punktlig og positiv. Alle som blir ansatt som assistent, må fremlegge politiattest. Hos oss møter du kolleger med integritet og stort engasjement i et godt og inspirerende arbeidsmiljø. 

Hva du får

  • Gode lønns- og ansettelsesvilkår.
  • God pensjonsordning i KLP.
  • Varierte arbeidstider.
  • Et ansvarsfullt, stimulerende og allsidig arbeid.
  • Obligatorisk opplæring fra Olivia Personlig Assistanse og din arbeidsleder.
  • Kurs og utviklingsmuligheter.
  • Du blir del av en av Nordens ledende private aktører innen personlig assistanse.
  • Et godt arbeidsmiljø basert på grunnleggende respekt for den enkelte medarbeider.
  • Årlige samlinger for erfaringsutveksling mellom assistenter.