Styre BPA selv

Med BPA styrer du din egen assistanseordning og har arbeidsledelsen for assistentene. Det å være arbeidsleder krever en innsats fra deg, men du vil oppleve at det er en god investering. Med BPA får du større fleksibilitet og frihet i livet ditt.

BPA for barn

Med BPA til barn er det foreldrene som har arbeidsledelsen i assistansen. Deler av arbeidslederoppgavene kan delegeres til en lojal og erfaren assistent.

Styre BPA via verge eller nærstående

Ikke alle kan lede assistansen på egenhånd. Dette gjelder for barn og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Likevel er det fullt mulig å ha BPA. Da styres assistansen gjennom en nærstående eller den som er oppnevnt som verge.

Bli Assistent

Å være personlig assistent handler om å assistere et annet menneske med å gjennomføre praktiske gjøremål, delta i aktiviteter og sosiale sammenhenger. Som assistent bidrar du til at den du assisterer får større mulighet til å gjøre det han/hun har lyst til.

Olivia Assistanse AS

Alle har rett til styring i eget liv. Dette er utgangspunktet for Olivia Assistanse. Vi leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til personer med vedtak om BPA fra sin kommune, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Vi legger til rette for at din personlige assistentordning blir best mulig tilpasset deg og dine behov.